English en Menu

Een groot deel van de wereldbevolking leeft en werkt in gebieden langs kusten, meren of rivieren. Waterbouwkundige infrastructuur zoals dammen en dijken maakt dit mogelijk. Deze infrastructuur heeft invloed op de omgeving en moet decennia lang mee gaan.

Duurzaamheid en aanpassingsvermogen

Maatschappij en omgeving veranderen in rap tempo. Waterbouwkundigen krijgen daarom steeds vaker de vraag een ontwerp te maken dat duurzaam en kosteneffectief is én aanpasbaar aan veranderende omstandigheden. Deze kenmerken vormen de basis van de Building with Nature filosofie.

Begin met het natuurlijk systeem

In de Building with Nature filosofie is natuurlijk systeem het uitgangspunt. De ontwerper benut natuurlijke processen zoals stroming en wind en natuurlijke materialen zoals planten, bomen, zand en slib. Daardoor levert de waterbouwkundige oplossing meerwaarde voor natuur en maatschappelijke functies. Vaak tegen lagere kosten dan bij traditionele oplossingen. Voorbeelden van dit soort oplossingen zijn de vegetatie op een dijk die golfkrachten remt. Of stroming die zand langs de kust verspreidt, waar het de kust versterkt en tegelijk een recreatiegebied creërt.

Integreer de natuur in het ontwerp

Door de natuur onderdeel te maken van het ontwerp ontstaat flexibiliteit en aanpassingsvermogen aan veranderende eigenschappen van de omgeving. Moet de dijk versterkt worden? Dan voegen we extra zand of klei toe of we creeeren de omstandigheden waarin een mangrove of wilgenbos voor de dijk kan teruggroeien.

Betrek stakeholders zo vroeg mogelijk

Building with Nature projecten kunnen niet zonder interdisciplinaire samenwerking en actief betrekken van stakeholders. Hoe vroeger stakeholders betrokken zijn, hoe groter de kans op een succesvol resultaat. Ook op een later moment stakeholders betrekken biedt nog kansen: in elke fase zijn verbeteringen mogelijk.

Sustainable Development Goals

In 2015 hebben de Verenigde Naties een nieuwe mondiale agenda aangenomen voor duurzame ontwikkeling. Daarin staan zeventien Sustainable Development Goals om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. De doelen gaan over het beëindigen van extreme armoede, gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, en over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering. De Building with Nature oplossingen die EcoShape test, leveren een bijdrage aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

Voorbeelden van oplossingen

Nieuwsgierig naar hoe het werkt in de praktijk?

Bekijk voorbeelden

Hoe mangroves de kust beschermen

Dit is een mooi voorbeeld van Bouwen met de Natuur. Mangroves beschermen de kust op een natuurlijke manier. Met hun wortels houden ze de bodem vast. Daarnaast dempen ze de kracht van de golven waardoor de kustlijn in stand blijft.