English en Menu

Een groot deel van de wereldbevolking leeft en werkt in gebieden langs kusten, meren en/of rivieren. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door waterbouwkundige infrastructuur. Deze infrastructuur heeft invloed op de omgeving en moet decennia lang mee gaan.

Duurzaamheid en aanpassingsvermogen

Maatschappij en omgeving veranderen in rap tempo. Waterbouwkundigen krijgen daarom steeds vaker de vraag een ontwerp te maken dat duurzaam en kosteneffectief is én aanpasbaar aan veranderende omstandigheden. Deze kenmerken vormen de basis van de Building with Nature filosofie, een nieuwe visie op waterbouwkundig ontwerpen.

Begin met het natuurlijk systeem

Het natuurlijk systeem is het uitgangspunt. Door de diensten die dit systeem verleent te benutten, creëren we met een waterbouwkundige oplossing ook ruimte voor natuur en maatschappelijke functies. Voorbeelden van dit soort diensten zijn de transportcapaciteit van stromend water voor zand, slib en voedingsstoffen of de vegetatie op een dijk die golfkrachten remt.

Integreer de natuur in het ontwerp

Door de natuur onderdeel te maken van het ontwerp ontstaat flexibiliteit en aanpassingsvermogen aan veranderende eigenschappen van de omgeving. Er ontstaan nieuwe functies en nieuwe natuurlijke diensten, vaak tegen lagere kosten dan bij traditionele oplossingen.

Betrek stakeholders zo vroeg mogelijk

Building with Nature projecten kunnen niet zonder interdisciplinaire samenwerking en actief betrekken van stakeholders. Hoe vroeger stakeholders betrokken zijn, hoe groter de kans op een succesvol resultaat. Ook op een later moment stakeholders betrekken biedt nog kansen: in elke fase zijn verbeteringen mogelijk.

Voorbeelden van oplossingen

Nieuwsgierig naar hoe het werkt in de praktijk?

Bekijk voorbeelden

Hoe mangroves de kust beschermen

Dit is een mooi voorbeeld van Bouwen met de Natuur. Mangroves beschermen de kust op een natuurlijke manier. Met hun wortels houden ze de bodem vast. Daarnaast dempen ze de kracht van de golven waardoor de kustlijn in stand blijft.