English en Menu

Medewerkers

Ecoshape Bureau
Henk Nieboer
Directeur
Initiatief 'Living Lab voor Mud' 2
Erik van Eekelen
Programma manager
Pilot Houtribdijk 4
Fokko van der Goot
Programma manager
Medewerkers 5
Luca Sittoni
Programma manager
Medewerkers 3
Jolanda de Ruyter
Financial manager
Medewerkers 1
Carrie de Wilde
Communicatie manager
Medewerkers
Daisy de Kiewit
Office manager

Raad van Toezicht

De raad van toezicht bewaakt de implementatie van het programma en de voortgang. De raad komt vier keer per jaar bij elkaar.
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
Marjolein van Wijngaarden (Boskalis, voorzitter)
Ronald Schinagl (Van Oord)
Frank Heezen (Arcadis)

Kernteam

Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorbereid door het kernteam.
Het kernteam bestaat uit:
Anneke Hibma (Van Oord)
Jaap van Thiel de Vries (Boskalis)
Tammo Bult (Wageningen Marine Research)
Olga Clevering (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
en de leden van het Managementteam (programmamanagers en directeur Ecoshape).
Het kernteam wordt voorgezeten door EcoShape-directeur Henk Nieboer.