English en Menu

Rijkswaterstaat interviewde projectmanager Henk Steetzel over de pilot Houtribdijk die voorafging aan de versterking van de dijk.