English en Menu

EcoShape partners Boskalis en Wetlands International gaan intensiever samenwerken aan het uitbreiden en herstellen van wetland habitats aan kusten. Deze gebieden ondersteunen niet alleen de kustbescherming en visserij, maar slaan ook een van de grootste hoeveelheden aan carbon ter wereld op.