Over EcoShape

EcoShape ontwikkelt en deelt kennis over Building with Nature: een nieuwe filosofie in de waterbouw waarbij de natuur benut én versterkt wordt.

EcoShape

EcoShape is de Nederlandse stichting die het publiek-private innovatieprogramma Building with Nature (BwN) uitvoert. Kennis wordt ontwikkeld in pilotprojecten, waarin Building with Nature toepassingen worden gerealiseerd en gemonitord. Op basis van de monitoringsresultaten ontwikkelt EcoShape vervolgens guidelines voor het repliceren en opschalen van BwN toepassingen. De Guidelines zijn openbaar toegankelijk via de EcoShape website.

Werken met EcoShape

In de EcoShape projecten treedt EcoShape op als hoofdaannemer, die de partners vertegenwoordigt. Voor elk project wordt een projectovereenkomst door EcoShape opgesteld met haar partners, waarin onder meer condities, voorwaarden en verantwoordelijkheden worden vastgelegd. EcoShape werkt in diverse vormen met partners samen, bijvoorbeeld in een klant-aannemer relatie of als alliantiepartner. In elk project neemt een andere combinatie van partners deel, afgestemd op gebaseerd op de projectbehoeften en ambities. De condities en voorwaarden waaronder de partners samenwerken zijn uitgewerkt in de consortiumovereenkomst.

Voorwaarden

Elk project heeft een eigen financiële structuur. Tarieven voor engineering consultants en kennisinstellingen zijn gebaseerd op kostprijs van individuen, maar kunnen ook lager of hoger dan de kostprijs zijn. In veel projecten wordt een deel van de kosten betaald vanuit aangetrokken subsidies.

Kennisdeling

In de afgelopen jaren hebben de EcoShape partners een schat aan kennis en ervaring opgebouwd. Deze kennis is vastgelegd in rapportages die op de projectpagina’s van onze website te vinden zijn, en in de Building with Nature Design Guidelines. Deze kennis is vrij toegankelijk.