English en Menu

EcoShape

EcoShape is de Nederlandse stichting die het publiek-private innovatieprogramma Building with Nature (BwN) uitvoert. Kennis wordt ontwikkeld in pilotprojecten, waarin Building with Nature toepassingen worden gerealiseerd en gemonitord. Op basis van de monitoringsresultaten ontwikkelt EcoShape vervolgens guidelines voor het repliceren en opschalen van BwN toepassingen. De Guidelines zijn openbaar toegankelijk via de EcoShape website.

Werken met EcoShape

In de EcoShape projecten treedt EcoShape op als hoofdaannemer, die de partners vertegenwoordigt. Voor elk project wordt een projectovereenkomst door EcoShape opgesteld met haar partners, waarin onder meer condities, voorwaarden en verantwoordelijkheden worden vastgelegd. EcoShape werkt in diverse vormen met partners samen, bijvoorbeeld in een klant-aannemer relatie of als alliantiepartner. In elk project neemt een andere combinatie van partners deel, afgestemd op gebaseerd op de projectbehoeften en ambities. De condities en voorwaarden waaronder de partners samenwerken zijn uitgewerkt in de consortiumovereenkomst.

Voorwaarden

Elk project heeft een eigen financiële structuur. Tarieven voor engineering consultants en kennisinstellingen zijn gebaseerd op kostprijs van individuen, maar kunnen ook lager of hoger dan de kostprijs zijn. In veel projecten wordt een deel van de kosten betaald vanuit aangetrokken subsidies.

Onderzoeksdoelstellingen

Na de oprichting van EcoShape in 2008, hebben we de eerste vier jaar een verandering in het denken over waterbouwkundige oplossingen op gang gebracht. We lieten zien dat Building with Nature veel kansen biedt voor innovatieve oplossingen. We creëerden bewustzijn en startten veldproeven om onze oplossingen in de praktijk te testen. Sinds 2012 zetten we ons werk voort met het versterken van de kennisbasis. We ontwikkelen tools om voor implementatie van Building with Nature te onderzoeken en te monitoren.

Onderzoeksdoelstellingen

Kennisdeling

In de afgelopen jaren hebben de EcoShape partners een schat aan kennis en ervaring opgebouwd. Deze kennis is vastgelegd in rapportages die op de projectpagina’s van onze website te vinden zijn, en in de Building with Nature Design Guidelines. Deze kennis is vrij toegankelijk.

Design Guidelines