English en Menu

EcoShape is de stichting die het publiek-private innovatieprogramma Building with Nature uitvoert. Binnen EcoShape werken aannemers, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, overheden en NGO’s aan kennisontwikkeling over Building with Nature, een nieuwe filosofie in de waterbouw. Hierbij is het bouwen met natuurlijke materialen, gebruik makend van krachten en interacties binnen het natuurlijk systeem het uitgangspunt.

Medewerkers EcoShape

Interdisciplinaire benadering

In de filosofie van Building with Nature zijn waterbouwkundige oplossingen niet alleen meer een vraag voor ingenieurs, maar ook voor ecologen en economen. Door samenwerking tussen verschillende disciplines, bereiken we ons gezamenlijk doel: duurzamere oplossingen voor waterbouwkundige vraagstukken en een impuls voor natuur, recreatie en economie.

Building with Nature filosofie

Onderzoeksdoelstellingen

Na de oprichting van EcoShape in 2008 hebben we de eerste vier jaar gewerkt aan bewustwording over de andere manier van denken. We lieten zien dat Bouwen met de Natuur mooie kansen biedt voor innovatieve waterbouwoplossingen. We creëerden bewustwording en startten met pilotprojecten. Sinds 2012 werken we verder aan het verstevigen van de kennisbasis en aan het ontwikkelen van instrumenten die de implementatie en beoordeling van geschiktheid van BwN oplossingen ondersteunen.

Onderzoeksdoelstellingen

Leren via pilots

EcoShape bouwt kennis op via pilotprojecten. Door ontwikkelde kennis in de praktijk te testen, breiden we onze kennisbasis verder uit. Daarmee doen we ook belangrijke systeemkennis op, zodat we kennis toepasbaar kunnen maken voor andere locaties met een vergelijkbaar systeem. Kennis van het systeem is essentieel voor het ontwerpen van een duurzame oplossing.

Pilotprojecten

Kennis delen

De afgelopen jaren hebben de partners binnen EcoShape al een schat aan kennis en ervaring opgebouwd. Deze kennis is vastgelegd in rapporten op de projectpagina's en in de Building with Nature Design Guidelines. Deze kennis is vrij beschikbaar.

Design Guidelines

Publiek-Privaat kennisnetwerk

Ons kennisnetwerk is een energieke samenwerking van aannemers, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, overheden en NGO’s. Partijen die zich allen afzonderlijk bewust zijn van de noodzaak van een verandering in denken.

Wij hebben elkaar gevonden in ons gemeenschappelijk doel:
duurzame oplossingen brengen in de waterbouw door de natuur haar werk te laten doen.

Building with Nature Netwerk