Medewerkers

Henk Nieboer
Directeur
henk.nieboer@ecoshape.nl

Erik van Eekelen
Programma manager
erik.vaneekelen@ecoshape.nl

Pilot Houtribdijk 4
Fokko van der Goot
Programma manager
fokko.vandergoot@ecoshape.nl

Luca Sittoni
Programma manager
luca.sittoni@ecoshape.nl

Medewerkers 3
Jolanda de Ruyter
Financial manager
jolanda.de.ruyter@ecoshape.nl

Medewerkers 1
Carrie de Wilde
Communicatie manager
carrie.dewilde@ecoshape.nl

Medewerkers
Daisy de Kiewit
Office manager
daisy.dekiewit@ecoshape.nl

Raad van Toezicht

De raad van toezicht bewaakt de implementatie van het programma en de voortgang. De raad komt vier keer per jaar bij elkaar.
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
Ronald Schinagl (Van Oord)
Maarten Smits (Deltares)
Marjolein van Wijngaarden (Boskalis, voorzitter)

Kernteam

Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorbereid door het kernteam.
Het kernteam bestaat uit:
Anneke Hibma (Van Oord)
Jaap van Thiel de Vries (Boskalis)
Tammo Bult (Wageningen Marine Research)
en de leden van het Managementteam (programmamanagers en directeur Ecoshape).
Het kernteam wordt voorgezeten door EcoShape-directeur Henk Nieboer.