Doelstellingen Building with Nature programma

Eerste fase (2009-2014)

• Het verzamelen en het ontwikkelen van ecosysteemkennis voor Bouwen met de Natuur
• Het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwde en locatiespecifieke ontwerpregels en milieunormen
• Ontwikkeling van expertise over toepassing van het Building with Nature concept
• Aantonen dat Building with Nature oplossingen werken, met praktische voorbeelden
• Onderzoeken hoe maatschappelijk draagvlak voor Building with Nature kan ontstaan

Tweede fase (2014-2019)

• Het ontwerpen van ecosysteemdiensten als onderdeel van een BwN concept
• Ontwikkelen van het datamanagement dat nodig is voor de implementatie en de follow-up van BwN oplossingen
• De business case van BwN concepten
• Governance aspecten die van invloed zijn op de realisatie van BwN concepten
• De schaalbaarheid van BwN concepten en toepassing op andere plekken
• De beoordeling van de geschiktheid van natuurlijke en sociaal-economische systemen voor BwN concepten
• Een realisatie framework voor BwN projecten zonder precompetitieve actor
• De kwantificering van de CO2-footprint van BwN-concepten in vergelijking met traditionele oplossingen