Ons netwerk

Het Building with Nature netwerk bestaat uit enthousiaste mensen uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Ons kennisnetwerk is een energieke samenwerking van aannemers, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, overheden en NGO’s. Partijen die allen afzonderlijk bewust zijn van de noodzaak van een verandering in denken. Wij hebben elkaar gevonden in ons gemeenschappelijk doel: duurzame oplossingen brengen in de waterbouw, door de natuur haar werk te laten doen.