CityDeal Klimaatadaptatie

In 2016 sloot EcoShape en een aantal partners de CityDeal, om samen te werken aan klimaatbestendige steden.

In Zwolle, Dordrecht en Eindhoven onderzoeken we hoe vergroening de effecten van klimaatverandering, zoals hevige regen, droogte en hitte, tegengaat en hoe dit bijdraagt aan een aantrekkelijke stad. EcoShape en Gemeente Dordrecht coördineren het onderdeel ‘Building with Nature’.

EcoShape ontwikkelt toolkit voor vergroening steden
Wateroverlast in het Weizigtpark in Dordrecht

Toolboxen

Het doel van de CityDeal is om twee toolboxen te ontwikkelen. De eerste is een starterkit, die helpt bepalen of een locatie geschikt is voor groene inrichting. Met deze toolkit kun je een locatie beoordelen op de mogelijkheden voor ecosysteemdiensten.
De tweede toolkit is voor specialisten bij gemeenten, waarmee zij snel kunnen zien op welke sociale en fysieke omgevingscondities ze moeten letten voor het ontwerp van een groene oplossing. Deze toolkit biedt straks een set aan mogelijkheden gegeven de lokale omstandigheden.

Parallel werken

Bijzonder aan het project CityDeal Kimaatadaptatie is dat het team niet kijkt naar een geïsoleerde locatie in de stad, maar dat de locatie wordt beschouwd als onderdeel van de totale groene structuur in de stad. Daarnaast is het interessant dat verschillende specialisten parallel werken in plaats van volgtijdelijk. Beheerders zitten tegelijk met waterspecialisten, natuurkenners en hoveniers om maatregelen te bedenken.

Praktijkvoorbeeld

Het Weizigt- en Wielwijkpark hebben regelmatig te kampen met wateroverlast, wat negatieve gevolgen heeft op de beplanting en de toegankelijkheid. Uit onderzoek van een student onder begeleiding van het projectteam kwam een aantal bruikbare oplossingen naar voren: Door de watergang te verbreden met een moerasoever, ontstaat meer ruimte voor opvang van het water. Een tweede mogelijkheid is het graven van greppeltjes in het park, waar het water kan infiltreren.

Looptijd

Het project is gestart in 2016 en loopt tot en met 2019.