Hondsbossche Duinen

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering is in 2015 versterkt met 30 miljoen kubieke meter zand en daarna hernoemd tot Hondsbossche Duinen. Het doel is veiligheid en ruimtelijke kwaliteit tegelijk in één project te realiseren.

Doel

Doel van het innovatieproject is kennis ontwikkelen over snelle en efficiënte aanleg van zandige voorlanden met meerwaarde voor natuur en recreatie.

Building with Nature – Hondsbossche Duinen
Wat onderzoekt EcoShape precies in de Hondsbossche Duinen? En waarom is dat belangrijk? Projectmanager Sonja Ouwerkerk en haar team vertellen het in deze korte film.

Aanpak

Het ontwerp bestaat uit een zachte ondiepe vooroever (strand) met verschillende soorten duinhabitats. Deze gekoppelde habitats zorgen voor bescherming tegen hoog water én voor ruimtelijke kwaliteit in de vorm van natuur- en recreatiegebied. Het project biedt een unieke kans om op grote schaal het realiseren van natuurdoelen met zandige oplossingen te bestuderen.

Hondsbossche en Pettemer Zeewering 4

Onderzoek

Onderzoek gebeurt op drie thema’s
1. betere voorspelbaarheid van de ontwikkeling van aangelegde habitats;
2. optimalisatie van het ontwerp;
3. beleving van bezoekers. Allereerst onderzoeken we de ontwikkeling van de vegetatie en het ecosysteem. Ontwikkelen de habitats zich zoals verwacht? Vervullen ze ook de verwachte rol in duinontwikkeling? Ten tweede kijken we naar de benodigde hoeveelheid zand. De hoeveelheid zand die nodig is voor een duurzame versterking verschilt per omgeving, omdat deze wordt bepaald door lokale hydraulische belasting, zoals waterstand, golven en stroming. Hierbij onderzoeken we wat de invloed is van variaties in het ontwerp zoals helling, hoogte en lengte van het voorland. Ook onderzoeken we welke types vegetatie daar voorkomen. Ten derde onderzoeken we hoe verschillende bezoekers het gebied waarderen. Een goed inzicht in deze thema’s is nodig om een goede beslissing over versterkingen met zand te kunnen nemen. Tevens verbetert dit het inzicht in mogelijkheden voor het ontwerp, beheer en onderhoud van deze versterkingen.

Resultaten

De resultaten van het onderzoeksprogramma naar de Hondsbossche en Pettemer Zeewering leveren nieuwe kennis op over meerwaarde en financiele voordelen van versterkingen met zand, ten opzichte van ‘harde’ versterkingen. Samen met het onderzoek naar de Zandmotor levert dit ook een bijdrage aan een beter fundamenteel inzicht in de werking van vooroevers van zand langs de kust. Hiervoor koppelen we de monitoring van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering ook aan lopende wetenschappelijke onderzoeksprojecten naar versterkingen met zand, zoals BE SAFE (NWO-Building with Nature en NatureCoast (STW-Perspectief).

Rapporten

De kennisproducten delen we actief. De reeds beschikbare producten en inzichten uit het innovatieproject zijn hieronder te downloaden. Kennisproducten zijn eerst getoetst op kwaliteit en daarna vastgesteld door een stuurgroep waarin zowel Rijkswaterstaat als EcoShape vertegenwoordigd zijn.rnrnAlle informatie op deze website is vrij te gebruiken. Hoewel ten tijde van publicatie deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, is deze uitsluitend bedoeld als indicatie en dit moet daarom niet beschouwd worden als een advies. Gebruikers zijn zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik en interpretatie van de informatie.

Contact

Hondsbossche en Pettemer Zeewering 3
Sonja Ouwerkerk
Projectmanager
[email protected]