Interreg VB North Sea Region project Building with Nature

Klimaatverandering, hevige regenval en hogere rivierafvoeren vergroten het risico van overstromingen en kusterosie in kust- riviergebieden in de Noordzeeregio.

Het Interreg Building with Nature-project (BwN) demonstreert BwN oplossingen om overstromingsrisico’s en kusterosiebeheer te realiseren. Deze oplossingen maken gebruik van natuurlijke processen en leveren tegelijkertijd ecosysteemdiensten. De werking van BwN-oplossingen is echter onzeker en dat bemoeilijkt een bredere acceptatie. Een gemeenschappelijk overzicht van bewijs is nodig om investeringen te onderbouwen en de effectiviteit van BwN-oplossingen te optimaliseren (EC, 2015).

EU Interreg-project Building with Nature 1

De algemene doelstelling van het Interreg BwN-project is om kusten, estuaria en stroomgebieden van de Noordzeeregio flexibeler en veerkrachtiger te maken voor de effecten van klimaatverandering. Het project demonstreert oplossingen voor klimaatadaptatie op 7 kustlocaties in Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden (zandsuppletie aan de Noordzeekusten en Waddenzee-barrière-eilanden) en in 6 stroomgebieden in België, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk (Schotland).

Het project zet gezamenlijke transnationale monitoringprogramma’s op, maakt gebruik van de modernste analysemethoden en ontwikkelt verbeterde ontwerpen en businesscases. De projecten op de locaties (laboratoria) genereren bewijs om BwN op te kunnen nemen in nationaal beleid en investeringsprogramma’s van elk van de NSR-landen (waarde> € 200M / j). Het Interreg project Building with Nature brengt nationale regeringen bij elkaar die het grootste deel van de Noordzeekust en de stroomgebieden beheren en daardoor een kritische massa bieden voor grote opmars van Building with Nature.

Contact

Initiatief 'Living Lab voor Mud' 2
Erik van Eekelen
Project Manager
[email protected]

Partners in het project zijn: