Marker Wadden KIMA

Met de aanleg van de Marker Wadden ontstaat een uniek ecosysteem en een uitgelezen kans om kennis te ontwikkelen.

Marker Wadden

In het Markermeer groeit een nieuwe eilandengroep: Marker Wadden. De eilanden bestaan uit overtollig slib, aangevuld met zand en klei, alle drie afkomstig uit het Markermeer. Het doel is de om een natuur- en recreatiegebied te creeren waar planten, dieren, vogels en vissen zich thuis voelen en waar mensen van de natuur kunnen genieten.

Herstel van het ecosysteem

De aanleiding voor aanleg van Marker Wadden is de achteruitgang van het ecosysteem in het Markermeer. Op de bodem ligt een dikke slibdeken die het leven van planten, vissen, schaal en schelpdieren verstoort. Met de Marker Wadden ontstaat een win-win situatie: slib van de bodem van het Markermeer krijgt een nieuwe toepassing in natuureilanden. Daardoor verbetert de waterkwaliteit en het leefgebied onder water en er ontstaat een nieuw natuur – en recreatiegebied.

Uniek project

Marker Wadden is een uniek natuurherstelproject. Niet eerder werd op grote schaal overtollig slib gebruikt om natuureilanden aan te leggen en het ecosysteem te herstellen. Dit unieke karakter biedt een uitgelezen kans om kennis te ontwikkelen.

Doel

In het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) onderzoeken Rijkswaterstaat, Deltares, EcoShape en Natuurmonumenten hoe het ecosysteem van Marker Wadden zich ontwikkelt. KIMA heeft als doel kennis te genereren en te presenteren over bouwen met slib, zandige keringen, ecologie en governance.

Onderzoek

KIMA is opgebouwd rond drie onderzoeksthema’s:
Ecosysteem van waarde
Bouwen met slib en klei
Adaptieve governance

Toepassing kennis

De opgedane kennis is bruikbaar bij de evaluatie van de aanleg van de eerste fase Marker Wadden en de aanleg van de komende fasen. De kennis is ook toepasbaar in andere gebieden met een soortgelijk slibprobleem. In Nederland en daarbuiten kampen meer grote wateren met een sliboverschot en achteruitgang van het ecosysteem.

Living Lab

Marker Wadden is een Living Lab waarin onderzoekers praktijkproeven uitvoeren. Iedereen die hier onderzoek wil uitvoeren is welkom. Binnen het Living Lab stimuleren de partijen kennisuitwisseling in samenwerking, zodat synergie ontstaat tussen de verschillende onderzoeken en disciplines.

Contact

Heeft u een idee voor onderzoek, experiment of test? Of zoekt u meer informatie?

Pilot Houtribdijk 4
Fokko van der Goot
Programme Manager
[email protected]