English en Menu

NatureCoast is een multidisciplinair onderzoeksprogramma bestaande uit twaalf PhD’s en drie postdocs afkomstig van zes universiteiten in Nederland. Het programma werd in 2013 afgetrapt en loopt tot 2018. Het onderzoek richt zich op de Zandmotor, een kunstmatig, haakvormig schiereiland vlakbij Den Haag. Vlak na aanleg stak de Zandmotor 1 km de zee in en ongeveer 2 km lang langs de kust. De Zandmotor is gerealiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Provincie Zuid-Holland aan de kust in de buurt van Ter Heijde in 2011.

Doel

De kennisontwikkeling binnen NatureCoast beslaat zes verschillende disciplines: kustveiligheid, duinvorming, mariene ecologie, terrestrische ecologie en bestuurskunde. Elke discipline wordt onderzocht door twee PhD’s van verschillende universiteiten. De postdocs zijn verantwoordelijk voor integratie tussen de zes wetenschapsprojecten, het vergaren van interdisciplinaire kennis over de Zandmotor. Met behulp van de op de Zandmotor vergaarde kennis onderzoeken de postdocs de wereldwijde uitvoerbaarheid van een dergelijk Bouwen-met-de-natuur-concept.

Aanpak

Het programma bestaat uit zes wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s (“S1-6”; zie tabel). Elk van de zes onderzoeksprojecten kijkt vanuit een andere discipline naar de Zandmotor (van kustveiligheid tot governance) en onderzoekt verschillende aspecten. Elk project wordt door twee samenwerkende PhD’s uitgevoerd. De onderwerpen per PhD-project zijn in de onderstaande tabel samengevat.

NatureCoast 10

Een integratieproject - uitgevoerd door drie postdocs - richt zich op het samenbrengen van de kennis die in de wetenschappelijke projecten vergaard is. Elke postdoc behandelt een andere interdisciplinaire wetenschappelijke uitdaging. Samen stimuleren zij de coherentie van de onderzoeksprojecten. Bovendien vormen de postdocs het grensvlak tussen de eindgebruikers en de PhD’s. Hierdoor moet de kloof tussen fundamenteel onderzoek en praktijk-geïnspireerde gebruikersvragen worden overbrugd.

Video 5 jaar ZM (Nederlandstalig)

Partners

Het NatureCoast consortium bestaat uit zes universiteiten (Delft, Utrecht, Twente, Leiden, Wageningen en NIOZ), maar ook uit eindgebruikers zoals kennisinstituten Deltares en Imares, de Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, consultants (RHDHV, Arcadis, Witteveen & Bos) en baggerbedrijven Boskalis en Van Oord. Het onderzoek is gefinancierd door NWO-TTW.