English en Menu
Wadden Sea Ports: Working Conference on 20 June

Duurzaam havenonderhoud

Havens kunnen nadelige effecten hebben op de natuur aan de kust. De groei van transport en economie wordt veelal als belemmering van ontwikkeling van de natuur gezien. EcoShape ontwikkelt oplossingen voor havens waarbij de omgeving het uitgangspunt is. Daardoor profiteren zowel economie als natuur van de havenontwikkeling.

Nuttige toepassingen voor slib

Martin Baptist legt uit hoe je slib in kunt zetten voor hoogwaterveiligheid en natuurontwikkeling.

Natuurlijke Waterkeringen 2

Benutten systeemkennis

Door goede kennis van het lokale ecosysteem kunnen we in het ontwerp van een haven de krachten van de natuur, zoals stroming en wind, benutten. Daarmee kunnen we aansturen op onder andere kweldervorming en een rijkere leefomgeving voor dieren. Door de natuur te benutten in het ontwerp van een haven, kunnen haven- en natuurontwikkeling hand in hand gaan.

Haven- en natuurontwikkeling Den Helder 3

Slim sedimentmanagement

Door slim sedimentmanagement en een havenindeling die het natuurlijke systeem als uitgangspunt neemt, zorgen we ervoor dat havens duurzamer opereren. We hoeven minder vaak te baggeren en de natuur wordt er beter van.

Living Lab for MUD 2

Onderzoek

EcoShape onderzoekt hoe Building with Nature voor de Waddenzeehavens kan worden ingezet . Slibdepositie, verminderen van haven- vaargeulonderhoud, kwelderontwikkeling en nuttig hergebruik van schoon havenslib zijn belangrijke onderzoeksthema's. Erik van Eekelen schreef samen met de andere betrokken EcoShape-partners een artikel over Building with Nature-concepten die worden toegepast in de Waddenzeehavens.

Publicaties