Thema: Ecosysteemherstel
English en Menu
Grotere Waterveiligheid

Dijkversterking met klei uit slib

Een aantal slibrijke kusten kampt met erosieproblemen waardoor de kans op overstromingen toeneemt. Het slib dat aanwezig is in het systeem kan dienen als grondstof om de waterkering te versterken. In het Eems-Dollard estuarium rijpt schoon slib tot klei in een zogenoemde ‘kleirijperij’ op land, om de lokale dijk te versterken. Door slib aan het water te onttrekken verbetert tegelijk de waterkwaliteit.

Pilot Kleirijperij

Ecologische voordelen 5

Vegetatieherstel tegen erosie

Slib biedt een prima voedingsbodem voor vegetatie. In Indonesië werkt EcoShape aan natuurlijk herstel van de mangrovebossen door slib in te vangen achter halfdoorlatende dammen. Daardoor ontstaat een vruchtbare voedingsbodem waarin mangrovezaden op een natuurlijke manier kunnen ontkiemen. De mangroves hebben een golfremmende werking en houden met hun wortels de bodem vast waardoor erosie een halt wordt toegeroepen.