Thema: Ecosysteemherstel
English en Menu
Maatschappelijke voordelen

Nieuwe kansen voor recreatie

De kust is vaak een plek voor recreatie en ontspanning. Een verminderde waterkwaliteit zorgt voor een beperking van de recreatieve mogelijkheden. Het onttrekken van slib aan het ecosysteem brengt deze mogelijkheden weer terug door een verbeterde waterkwaliteit.

Herstellen voedselvoorziening

Kustecosystemen zijn een belangrijke leverancier van voedsel voor dieren. Door het ecosysteem weer in balans te brengen, wordt deze functie hersteld. Belangrijk is daarbij om, in evenwicht met het systeem, te kiezen voor duurzaam herstel.