Thema: Ecosysteemherstel
English en Menu
Maatschappelijke voordelen

Nieuwe kansen voor recreatie

De kust is vaak een plek voor recreatie en ontspanning. Een verminderde waterkwaliteit beperkt de recreatieve mogelijkheden. Door slib op deze plekken te onttrekken aan het ecosysteem verbetert waterkwaliteit.

Maatschappelijke voordelen 1

Herstellen voedselvoorziening

Kustecosystemen zijn een belangrijke leverancier van voedsel voor dieren. Door het ecosysteem weer in balans te brengen, wordt deze functie hersteld.