English en Menu
Leefbare Steden 7

Leefbare steden

Klimaatverandering en een groeiende bevolking leggen wereldwijd druk op onze steden. EcoShape onderzoekt hoe we de natte infrastructuur zoals oevers, wateropvang en waterafvoer in de stad natuurlijk kunnen inrichten.

Leefbare Steden 9

Beter leefklimaat

Met groenere oevers verbeteren we de waterhuishouding en bieden we ruimte aan vogels, vissen en insecten. Op deze manier verminderen we wateroverlast, verlagen we hittestress, creëren we recreatiegebied en verbeteren we het leefklimaat in de stad.

Onderzoek

Binnen het thema ‘Bouwen met de Natuur in de Stad’ ontwikkelt EcoShape kennis voor stedelijke gebieden. Met de Building with Nature filosofie als uitgangspunt ligt de focus daarbij op het ontwikkelen van getijdennatuur langs waterkeringen in de stad, havengebieden en bij stadsparken.

Via showcases genereren we nieuwe kennis over de interactie tussen abiotische en biotische processen en hoe Building with Nature een plek kan krijgen in beleid en wetgeving.

Leefbare Steden 5

Online presentatie

EcoShape ontwikkelde een online presentatie over Building with Nature in de Stad:

Building with Nature in de Stad