Thema: Leefbare Deltasteden
English en Menu

Kades vergroenen

Natuur in de stad was voor de industrialisatie heel gewoon. Aan de rand van de bebouwing bevonden zich zachte natuurlijke oevers langs de waterweg die een belangrijke transportroute was. Met de industrialisering van de stad en de waterweg zijn ook de kades gemoderniseerd.

Dieren en vegetatie die lange tijd zo gewoon waren in de omgeving, zijn verdwenen. EcoShape onderzoekt hoe deze verharde kades kunnen worden gerevitaliseerd met behoud van functies. Een stadse omgeving met ruimte voor natuur.

Hogere natuurwaarden

Riet en wilgen

Zoetwaternatuur zoals riet, biezen en/of wilgen krijgen in de parken een plaats om te groeien en te verspreiden. Deze planten dempen de golfslag. Ook vormen ze een nieuw leefgebied voor amfibieƫn en libellen en kunnen vinden vogels er hun broedplaats.

Building with Nature zorgt voor meer natuurlijke overgangen in een stedelijke omgeving.

Leefbare Steden 8

Zalm en steur

Door de kades langs de rivier groen in te richten, vormen ze een belangrijke plek voor vissen. De lage stroomsnelheid, karakteristiek voor deze zones, maken het voor veel vissoorten mogelijk zich langs de lengte van de rivier te bewegen. Ook fungeren ze als een rustplek voor zalm en steur, die zo van en naar de zee kunnen zwemmen.

Hogere natuurwaarden 1

Zwaluw- en insectenwanden

Insecten en- oeverzwaluwwanden kunnen een goede toevoeging zijn langs de rivieroever. Het versterkt de water- en oevergebonden natuur en het maakt mensen bewust van de groene leefomgeving.