Thema: Leefbare Deltasteden
English en Menu
Waterveiligheid 3

Waterhuishouding

Het regent vaker en harder met wateroverlast als gevolg. Anders kijken naar de stad levert verrassende nieuwe oplossingen.

Door de oevers in te richten met natuur, fungeren deze als een regulerende spons.

Waterveiligheid 1

Zachte oevers

Op een aantal plekken in Nederland liggen inmiddels natuurlijke oevers en getijdenparken. Zo ook op de oevers en steile wanden langs de monding van de Maas in Rotterdam en Dordrecht. Een natuurlijke oever heeft verschillende diepteniveaus die permanent of periodiek worden overspoeld met water. De zachte oever en de vegetatie die hierop groeit, verbetert de lokale waterkwaliteit en is vangt regenwater in.

Leefbare Steden 9

Getijdenatuur

Dordrecht heeft in samenwerking met EcoShape aan de Beneden Merwede een getijdenpark aangelegd. Een stuk van de betonnen kade langs de Beneden Merwede is vervangen door een zachte, groene oever. Hier komt getijdennatuur tot bloei en het beperkt de golfoploop op de oevers. De aanwezige vegetatie zorgt voor een betere waterkwaliteit en houdt regenwater langer vast waardoor hemelwaterafvoer geleidelijker gaat en voor minder overlast zorgt.

Waterveiligheid 2

Wilgen als golfbreker

Wanneer het water in de Merwede hoog staat, beschermt de waterkering nabij het Eiland tegen overstroming. Met showcase Kop van ‘t Land onderzochten we of wilgen op de vooroever van de Merwede kunnen fungeren als ‘groen schild’ door het reduceren van de golfslag.