Thema: Leefbare Deltasteden
English en Menu

Waterhuishouding

Het regent vaker en harder. Straten kunnen overlopen door wateroverlast. Vaak wordt dan opgeroepen tot uitbreiding van de riolering of versterking van bestaande hoogwatervoorzieningen. Maar is dat de enige oplossing? Anders kijken naar de stad levert verrassende antwoorden.

Door de oevers in te richten met natuur, fungeren deze als een regulerende spons. De vegetatie remt bovendien de golven af.

Waterveiligheid 1

Zachte oevers

Op een aantal plekken in Nederland wordt gewerkt aan het creëren van natuurlijke taluds en getijdenparken. Zo ook op de oevers en steile wanden langs de monding van de Maas in Rotterdam en Dordrecht. Een natuurlijke oever heeft verschillende diepteniveaus die permanent of periodiek worden overspoeld met water. De zachte oever en de vegetatie die hierop groeit, zorgt voor demping van golfslag en buffering van het regenwater.

Leefbare Steden 9

Getijdennatuur

Dordrecht creëert in samenwerking met EcoShape aan de Beneden Merwede een getijdenpark. Een stuk van de betonnen kade langs de Beneden Merwede wordt vervangen door een zachte, groene oever. Hier kan getijdennatuur tot bloei komen en is de stad beter bestand tegen golfoploop op de oevers. De aanwezige vegetatie zorgt voor een betere waterkwaliteit en houdt regenwater langer vast waardoor hemelwaterafvoer geleidelijker gaat en voor minder overlast zorgt.

Waterveiligheid 2

Wilgen als golfbreker

Wanneer het water in de Merwede hoog staat, beschermt de waterkering nabij het Eiland tegen overstroming. Met showcase Kop van ‘t Land onderzochten we of wilgen op de vooroever van de Merwede kunnen fungeren als ‘groen schild’ door het reduceren van de golfslag.