English en Menu

Innovatie in waterkeringen

Nieuwe oplossingen zijn nodig om zowel de kustveiligheid te vergroten als ruimte te bieden aan andere gebruiksfuncties. Slimme, innovatieve functiecombinaties voldoen aan meer behoeftes tegelijk.

Natuurlijke Waterkeringen 13

De natuur benutten en versterken

Door gebruik te maken van ecosysteemdiensten kan kustverdediging duurzamer en mogelijk ook goedkoper worden. Bovendien creƫert een Building with Nature ontwerp ook kansen voor recreatie en de lokale economie. Een win-win situatie.

Natuurlijke Waterkeringen 4

Onderzoek

Door intensieve monitoring en onderzoek die de specifieke pilots overstijgen, ontwikkelen we fundamentele kennis over zandige oplossingen. EcoShape brengt verschillende disciplines bij elkaar en verspreidt de opgedane kennis. Jaap van Thiel de Vries beschreef de filosofie achter de zandige oplossingen van EcoShape. Wat is de gemene deler van de Houtribdijk, de Hondsbossche Pettemer Zeewering en de Zandmotor?

Publicaties