Thema: Natuurlijke Waterkeringen
English en Menu
Ecologische Voordelen 8

Dynamische kustnatuur

De overgang tussen water en land is een belangrijke leefomgeving voor veel flora en fauna. Een kustversterking met een vooroever van zand biedt mogelijkheden voor een dynamisch intergetijdegebied. Er ontstaan nieuwe habitats aan de bestaande kust. Trekvogels kunnen er rusten en ook andere dieren vinden hier een nieuw leefgebied.

Ecologische Voordelen 7

Aantrekkelijk duingebied

Kunstmatige harde kustversterkingen hebben op veel plaatsen de oorspronkelijke flora en fauna verstoord. Een Building with Nature ontwerp brengt het natuurlijke habitat terug. Langs een zandige kust kan de natuurlijke duinhabitat weer terugkeren, die een aantrekkelijke ruimte biedt voor flora, fauna én recreanten.