Ecoshape ondertekent City Deal Klimaatadaptatie

Vijf steden en drie waterschappen en private kennispartners waaronder Ecoshape tekenden op 9 maart de City Deal Klimaatadaptatie. Het doel van de City Deal is om samen te experimenteren met een klimaatbestendige inrichting van het stedelijk gebied.

Ecoshape ondertekent City Deal Klimaatadaptatie

Met de City Deal Klimaatadaptatie spreken de partijen uit dat zij de komende vier jaar een praktijkleeromgeving voor innovatie willen zijn, met als doel de steden klimaatbestendig en waterveilig te maken voor de toekomst. De partijen zien samenwerking als een belangrijk middel daartoe.

De geleerde lessen worden gedeeld met andere partijen zoals het onderwijs. Nederland en de Nederlandse watersector zijn wereldwijd toonaangevend op het gebied van waterveiligheid en watermanagement. De City Deal Klimaatadaptatie is een onderdeel van de Agenda Stad.

De deelnemende overheden zijn de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Gouda, Rotterdam en Zwolle en de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard. Ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu ondertekent de deal, evenals enkele private kennispartners. Namens Ecoshape tekende Claire Jeuken de deal (bovenste rij, vijfde van rechts).

Foto gemaakt door Femke Teussink.