Aanleg Zandmotor bij Bacton in UK gestart

EcoShape partners Van Oord en Royal Haskoning DHV zijn als onderdeel van Team Van Oord in mei gestart met de aanleg van een Zandmotor bij Bacton (UK). De officiële projectnaam is ‘Bacton to Walcott Coastal Management Sandcaping Scheme’.

Auto Draft 14
Bron: https://www.north-norfolk.gov.uk/sandscaping

De Zandmotor bestaat uit zandsuppleties op het strand bij de Bacton Gas Terminal, Bacton Village en Walcott Village. De suppletie beschermt onder andere belangrijke infrastructuur tegen overstromingen.

De stranden worden door de Zandmotor aanzienlijk breder en beter toegankelijk. Door de zandsuppleties zijn de gasterminal en de dorpen Bacton en Walcott beter beschermd tegen het water.