Belangrijke stap wereldwijde toepassing nature-based solutions en overstromingsreductie

Wereldwijd winnen nature-based solutions terrein ten opzichte van traditionele ingenieursoplossingen om de risico’s op overstromingen te beperken. Als dit goed gebeurt dan levert dat bijkomende voordelen op voor bewoners, de natuur en uiteindelijk ook de economie. Maar bij het implementeren van natuurlijke oplossingen kan er ook veel mis gaan. Er wordt bijvoorbeeld onvoldoende rekening gehouden met het aanwezige natuurlijke systeem in het gebied of lokale overheden en gemeenschappen worden niet genoeg betrokken bij het plan.

Ook het meten en monitoren van natuurlijke oplossingen gebeurt nu nog niet volgens de standaarden die gelden voor de ‘harde oplossingen’, zoals de dammen en keringen. Kiezen voor een natuurlijke oplossing, zelfs aanvullend op bestaande infrastructuur, blijft zo een moeilijke afweging. Zowel technisch, maatschappelijk als economisch.

Natuurlijke oplossingen vereisen een analytische en holistische aanpak die we verder willen definiëren in deze workshop.

Brenden Jongman, specialist risico’s en rampen bij de Wereldbank

Deltares, Wereldbank, GFDDR, UNDP en Ecoshape komen op 11 en 12 April in Delft bijeen om gedurende twee dagen een gezamenlijke visie op implementatie te ontwikkelen en richtlijnen op te stellen voor het werken met natuurlijke oplossingen.
Bregje van Wesenbeeck (expert ecosystemen); “We willen voornamelijk makkelijk te gebruiken handvatten en processtappen aanbieden die helpen om de beste natuurlijke oplossingen te kiezen en bouwen met de natuur in te zetten. Het is al een enorme stap dat organisaties als UNDP en Wereldbank bereid zijn die richtlijnen straks te gebruiken voor hun projecten. Landen die steun krijgen van deze organisaties worden dan in ieder geval op het goede spoor gezet.”

Brenden Jongman (specialist risico’s en rampen bij GFDRR, Wereldbank): “Natuurrampen raken de allerarmsten onevenredig zwaar. Gebruik maken van natuurlijke oplossingen om de gevolgen van rampen te verminderen kan effectief zijn, ook al omdat het voordelen biedt voor de gemeenschap en het milieu. De uitvoering van dergelijke oplossingen vereist echter een analytische en holistische aanpak die we verder willen definiëren in deze workshop.

Het resultaat van de bijeenkomst is de principe-afspraak dat de organisaties het komende jaar alles in het werk stellen om de richtlijnen toe te passen in hun projecten en dat het door Deltares en de Wereldbank opgezette projectplatform met behulp van alle partners wordt uitgebouwd Op dit platform zullen naast de richtlijnen ook al uitgevoerde projecten met natuurlijke oplossingen te vinden zijn.

Belangrijke stap wereldwijde toepassing nature-based solutions en overstromingsreductie 1
Nieuwe technieken voor Mangroves