Building with Nature staat centraal als aanpak voor duurzaam kustmanagement tijdens handelsmissie Indonesië

Jakarta, Indonesië, 21 November 2016 – Building with Nature wordt door Nederland omarmd als een veelbelovende duurzame en participatieve manier van ontwerpen in de waterbouw en kustbeheer. Tijdens de Nederlandse handelsmissie naar Indonesië deze week staat de Building with Nature aanpak centraal. Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) zal een grootschalig demonstratieproject aan de afkalvende kust van Noord-Java bezoeken dat volgens de principes van Building with Nature is ontworpen. Ook zal zij verdere samenwerking met de Indonesische overheid voor opschaling van deze aanpak verkennen.

Naast Minister Schultz van Haegen zijn ook premier Rutte, minister Ploumen en staatssecretaris Dijksma afgereisd naar Indonesië samen met bestuurders van ruim 110 bedrijven. Maar liefst 54 van deze bedrijven zijn afkomstig uit de Nederlandse Water en Maritieme sector. Building with Nature is een centraal thema tijdens deze handelsmissie, omdat de Nederlandse watersector zich wil inzetten voor een integrale en duurzame aanpak voor onder meer kust- en waterbeheer.

Wereldwijd staan kustbeheerders voor de uitdaging om de belangen van economische ontwikkeling af te stemmen met de zorg voor natuur en maatschappij, terwijl ze ook het hoofd moeten bieden aan zeespiegelstijging en extremere weersomstandigheden.

De Building with Nature aanpak neemt het ecosysteem als uitgangspunt, wat leidt tot duurzamere oplossingen, soms in combinatie met bijvoorbeeld dijken. De natuur is in deze oplossingen niet alleen onderdeel van het ontwerp, maar profiteert er ook van. Voorbeelden zijn natuurlijk herstel van mangrovebossen en kwelders, welke bescherming bieden aan het achterland doordat ze de golfkracht remmen en erosie tegengaan en versterken tegelijk het ecosysteem.

Nederland past deze veelbelovende aanpak al toe in eigen land sinds 2008 in projecten zoals de Zandmotor bij Kijkduin, Ruimte voor de Rivier en ook in steden als Dordrecht en Rotterdam.

Minister Schultz van Haegen bezoekt op dinsdag 22 november een project aan de kust in het district Demak in het noorden van Centraal-Java die bedreigd wordt door ernstige erosie. Nederlandse en Indonesië publieke en private partijen en de lokale bevolking werken hier sinds 2012 samen om via Building with Nature het mangrovebos en de lokale economie te herstellen. Middels een strook van sediment doorlatende dammen wordt verloren land teruggewonnen wat tot natuurlijk herstel van het mangrovebos leidt. Daarnaast wordt duurzame aquacultuur geïntroduceerd in het achterland.

Dit project won in maart dit jaar de Vernufteling Award, de Nederlandse prijs voor het meest innovatieve project van ingenieursbureaus.

Haar doel is daarnaast om tijdens de missie samenwerkingsvormen te verkennen om het project in Demak als springplank te gebruiken voor opschaling in Centraal Java, waar langs de gehele kustlijn 30 miljoen mensen leven in dorpen die op de langere termijn worden bedreigd door ernstige kusterosie.

Er zijn tal van mogelijkheden voor de toepassing van Building with Nature in Indonesië, zoals voor kustdefensie, duurzame ontwikkeling van havens en ook in stedelijke gebieden. Op dinsdag zal in havenstad Semarang, gelegen in Centraal Java, een rondetafelbespreking plaatsvinden waar veel Nederlandse organisaties aan zullen schuiven. Ook hier zal Building with Nature verkend worden als aanpak om kust- en waterbeheersmaatregelen in de stad en aangrenzende kustgebieden beter af te stemmen. Doel is dat deze elkaar versterken wat leidt tot grotere kustveiligheid, duurzame ontwikkeling en een rijkere natuur die ook de visserij en aquacultuur ondersteunt.

Femke Tonneijck van NGO Wetlands International en project coördinator van het Building with Nature project in Indonesië namens het Nederlandse Ecoshape Consortium: “We zijn heel blij dat de Nederlandse watersector de samenwerking met Indonesië op Building with Nature wil uitbreiden. En we hopen uiteraard dat de Nederlandse watersector de principes van de aanpak met betrekking tot duurzaamheid en participatie ook zal doorvoeren in andere landen.“

Henk Nieboer, directeur Ecoshape: “In Indonesië, en elders in de wereld zijn tal van mogelijkheden in kustbeheer en waterbouw voor de toepassing van Building with Nature. De aanpak biedt een duurzaam alternatief voor traditionele infrastructuuroplossingen en het doel is in alle gevallen om toegevoegde waarde te creëren voor de economie, de samenleving en het milieu.“

Wetlands International en Ecoshape werken in Demak samen met de Indonesische regering, Witteveen + Bos, Deltares, Wageningen University & Research, UNESCO-IHE en Blue Forests, met steun van de Diponegoro University en lokale gemeenschappen.

Nederlandse partners zijn allen leden van het Ecoshape platform; een samenwerking tussen aannemers, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, overheden en NGO’s om duurzame oplossingen te brengen in de waterbouw, door de natuur haar werk te laten doen.

Contactpersonen:

Wetlands International: Susanna Tol, communications coordinator: +31 622624702, [email protected]; Femke Tonneijck, project coordinator Building with Nature Indonesia: +31 616510780, [email protected] Ecoshape:

Pilot Houtribdijk 4
Fokko van der Goot
[email protected]