Building with Nature – het antwoord op watervraagstukken zit in de natuur

Op 22 maart is het Wereldwaterdag. Het thema van dit jaar is ‘The answer is in nature.’ Nederland heeft de afgelopen tien jaar veel kennis opgedaan op het gebied van natuurlijke oplossingen voor watervraagstukken, ook wel Building with Nature genoemd. Nu is het tijd om Building with Nature op grote schaal en internationaal verder te onderzoeken en toe te passen. Henk Ovink (Nederlands Watergezant) en Henk Nieboer (Directeur EcoShape) publiceren op Wereldwaterdag daarom een position paper met de oproep om Building with Nature gezamenlijk wereldwijd verder te brengen.

Building with Nature is een integrale benadering van ontwerpen die oplossingen biedt voor maatschappelijke behoeften zoals hoogwaterbescherming, infrastructuur en voedselproductie en die tegelijk extra voordelen biedt in de vorm van bijvoorbeeld grotere biodiversiteit, CO2 vastlegging en recreatieve en economische functies. In het position paper betogen zij dat Building with Nature essentieel is om toenemende urbanisatie, economische groei en de ontwrichtende impact van klimaatverandering het hoofd te bieden. Voorbeelden zijn De Zandmotor in Nederland en natuurlijk herstel van mangrovebossen in Java, Indonesië.

Ovink en Nieboer stellen dat de volgende stappen nodig zijn voor opschaling:

• Leid een nieuwe generatie ingenieurs, ontwerpers, ecologen, beleidsmakers, bestuurders en politici in het gedachtegoed van Building with Nature;

• Ontwikkel een stevig verhaal over Building with Nature op landschapsschaal voor de uitdagingen op watergebied, inclusief business cases en voorbeelden van succesvolle pilotprojecten;

• Implementeer wereldwijd grootschalige pilotprojecten en deel opgedane kennis en ervaring;

• Betrek de lokale bevolking bij de planning en implementatie van Building with Nature en zorg dat ze kennis en financiële middelen hebben om de oplossingen op te schalen, in samenwerking met overheden en de private sector;

• Schaal bestaande pilots op en herhaal deze met internationale consortia in de rest van de wereld, in samenwerking met de financiële sector (Multilateral Development Banks, Green Climate Fund, overheden, private sector en pensioenfondsen)

De Nederlandse publieke en private sector werken succesvol samen om deze uitdagingen aan te pakken en deelt opgedane kennis en ervaring graag met de rest van de wereld. Ovink en Nieboer nodigen de (inter)nationale watersector uit om de krachten te bundelen en Building with Nature wereldwijd op te schalen.

EcoShape is een consortium van waterbouwbedrijven, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, NGO’s en overheden dat kennis ontwikkelt over Bouwen met de Natuur.

Photo credits: Wetlands International