Building with Nature onderdeel van curriculum op Indonesische universiteiten

https://www.ecoshape.org/uploads/sites/3/2020/03/Cursus-BwN-2020-Indonesie-foto-Heleen-Vreugdenhil-oplossing-2-scaled.jpg

Indonesië is sinds kort 25 universitair docenten Building with Nature rijker. In februari heeft Heleen Vreugdenhil werkzaam bij TU Delft en Deltares samen met collega’s Amrit Cado van der Lelij en Bouke Ottow van Deltares een groep van universitair docenten opgeleid om een Building with Nature curriculum op te zetten en te geven op tien verschillende universiteiten in Indonesië. De training vond plaats in het kader van een groter project om mangrovehabitat te herstellen. Wetlands International en EcoShape initieerden de training, die werd gefinancierd door de Duitse en Nederlandse overheid.

Het opleiden van studenten is een onmisbare schakel in de opschaling van Building with Nature (BwN). Veel deelnemers hadden een achtergrond in de civiele techniek maar er waren ook ecologen bij en deskundigen op het gebied van aquacultuur en planning.

Heleen Vreugdenhil: “Deze diversiteit is heel gebruikelijk in BwN onderwijs. We hebben de training samen opgezet met Jill Slinger van TU Delft om een goede didactische kwaliteit te garanderen. We hebben daarbij filmpjes en opdrachtmateriaal vanuit de Massive Open Online Course Engineering: Building with Nature geselecteerd die tijdens de training aan bod kwamen.”

“Wat ik zelf heel leuk vond aan de cursus: we hebben onder andere lesgegeven in workshopvorm. Het idee om co-design toe te passen kwam van Jill Slinger en kent een grondige wetenschappelijke basis”, vertelt Heleen. “De studenten onthouden het daardoor beter, ze zijn ook met hun handen bezig. Je ziet op de foto’s dat het heel levendig is. Het werd steeds creatiever. De oplossingen van de 4 groepen voor het gebied waren heel verschillend en toch weer heel anders dan de daadwerkelijke oplossing die in de pilot getest wordt. Het leverde weer heel andere perspectieven op. Een groep plaatste de halfdoorlatende dammen loodrecht op de kust. En weer een andere groep koos voor het stapsgewijs uitbouwen van de kust. Weer een andere groep maakte een link met Aquacultuur.”

Een belangrijk leermoment tijdens de cursus ging over de verschillende perspectieven die bestaan op natuur, dat is ook het deel waar de MOOC mee start. Dit is ontwikkeld door Elisabeth Ruijgrok van Witteveen+Bos. Heleen vervolgt: “De cursisten vonden het leuk om hun eigen perspectief te leren kennen en te horen dat andere mensen weer anders naar natuur kijken. Tegelijkertijd zijn de verschillen goed overbrugbaar als je met elkaar in gesprek gaat en kan je tot creatieve oplossingen komen.”

“De cursisten hebben op basis van de inhoudelijke en didactische lessen een ontwerp gemaakt voor een vak dat ze zelf zouden kunnen opnemen in hun curriculum, waarbij ze de MOOC integreren in de colleges. Daarmee hebben ze als het ware een kickstart gemaakt om het vak daadwerkelijk te gaan geven op hun universiteit. De studenten waren enthousiast en we hebben hen kunnen helpen met de behoefte vanuit hun universiteit om les te geven over Building with Nature.”

Building with Nature onderdeel van curriculum op Indonesische universiteiten 4
Ondertekening
Ondertekening van Memorandum of Understanding om de toepassing van Building with Nature in Indonesie te waarborgen. Wetlands International Indonesia, EcoShape, Deltares en partners Memoranda’s of Agreement ondertekenden deze met verschillende Indonesische universiteiten.

Heleen: “Ik ben met Jill Slinger bezig aan het vervolg op de MOOC, die meer ingaat op de sociale context van BwN. Deze start op 31 maart dit jaar. Deze cursus gaat over stakeholders identificeren, hun belangen, en de vorming van coalities in Building with Nature. Hier hebben we in onze cursus in Indonesië ook aandacht aan besteed, maar de stakeholderanalyse en het benoemen van onderling afhankelijkheden vonden de cursisten toch nog lastig. Het blijft een uitdaging om bestaande ontwerpen of je eigen ‘geniale’ idee aan de kant te durven zetten en gezamenlijk iets te gaan maken. De noodzaak om dergelijke oefeningen in te bedden in een goed doordachte onderwijsstructuur werd hierdoor weer eens benadrukt. Ik ben ervan overtuigd dat onderwijsmateriaal zoals MOOC’s bijdragen aan BwN kwaliteit en vaardigheden wereldwijd.”