Inspireren en activeren

Het tweede Building with Nature programma nadert zijn ontknoping. De afgelopen jaren is samen met alle partners hard gewerkt aan kennisontwikkeling en het laten zien van de potentie van deze manier van ontwerpen. Dit najaar staat in het teken van het delen van de opgedane kennis en ervaring in de vorm van concrete producten, waaronder een boek en een nieuw online platform.

Al sinds 2008 werkt EcoShape aan kennisontwikkeling over Building with Nature aan de hand van pilots. Zo stond EcoShape mede aan de basis van de Kleirijperij en de kwelderproef bij Delfzijl (Marconi). Vernieuwende projecten waar EcoShape als partner bij betrokken was en is gooiden wereldwijd hoge ogen, zoals de Zandmotor en Marker Wadden. EcoShape directeur Henk Nieboer ziet dat het programma zich internationaal onderscheidt door het in de praktijk brengen van oplossingen: “Vaak blijft het bij enthousiaste ideeën, maar EcoShape experimenteert met concrete pilots in combinatie met intensieve monitoring. Daardoor kunnen wij de werking in de praktijk laten zien. We stellen de opgedane kennis aan iedereen ter beschikking zodat deze vruchtbare aarde kan vinden in projecten van anderen.”

Impact maken: Building with Nature kennis verbinden met eindgebruikers in 2020

Kennisdeling

Om die kennis over te dragen komt dit najaar onder meer een boek uit. Ook wordt een nieuw online platform gelanceerd, dat volledig gericht is op het delen van kennis over Building with Nature. Een mooi vormgegeven website laat bezoekers via interactieve landschappen kennis maken met concepten en toepassingen van Building with Nature, die het benutten van natuurlijke materialen en dynamiek centraal stellen. Verschillende Building with Nature concepten, ofwel manieren om op natuur gebaseerde oplossingen (Nature-based Solutions) te realiseren, komen aan bod. Van eerste planvorming tot de onderhoudsfase. Een webinar-serie zal daarnaast verdieping over specifieke thema’s bieden.

Online platform

“Het online platform moet inspiratie bieden en aanzetten tot actie”, vertelt Jurre de Vries (EcoShape/Van Oord), die een achtkoppig team aanstuurt dat de website opzet. “De gedachte is leuk en aardig, maar hoe pak je een Building with Nature project aan? We willen aan de hand van praktijkvoorbeelden en landschapsbeelden de mogelijke paden illustreren. Daarvoor zetten we een aantal kernvoorwaarden (enablers) uiteen, die de basis vormen voor een succesvol project. Ook is aandacht voor het omgaan met onzekerheden in Building with Nature projecten en de manier waarop je een realistische business case kan uitwerken.”

Webinars

Het komende half jaar zullen daarnaast een aantal interactieve webinars worden geproduceerd die op de website beschikbaar worden gesteld. De online colleges bieden verdieping over uiteenlopende onderwerpen, die deels technisch en deels beleidsmatig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een sessie over effectieve monitoring en een webinar over het uitwerken van een goede business case.

Whitepaper over realistische business case

Het inzichtelijk maken van de kosten en baten van Nature-based Solutions is een onderwerp dat de komende maanden veel aandacht krijgt. Voordelen lijken evident te zijn, maar vaak zijn deze moeilijk te kwantificeren. Denk bijvoorbeeld aan ecosysteemdiensten, zoals een verbeterde waterkwaliteit of een meer gezonde leefomgeving.

In samenwerking met adviesbureau Rebel wordt in een whitepaper uiteengezet wat de typische aspecten zijn van de business case van Building with Nature projecten. “We hopen investeerders zoals overheden, ontwikkelingsbanken en klimaatadaptatiefondsen verder te inspireren om voor Building with Nature te kiezen door concrete handvatten te bieden”, licht econome Sien Kok (EcoShape/Deltares), die betrokken is bij de whitepaper, toe.

Boek benadrukt veelzijdigheid

Het boek, dat dit najaar uitkomt, laat aan de hand van zes verschillende landschaptypes zien hoe je dit in de praktijk kan brengen. Het boek heeft als titel ‘Building with Nature – Creating, implementing and upscaling Nature-based Solutions’. Erik van Eekelen (EcoShape/Van Oord): “Onze communicatie was tot nu toe vaak gekoppeld aan concrete pilots. Gevolg was dat partijen vaak vroegen om een specifieke oplossing zoals een Zandmotor. Dat terwijl de principes van Building with Nature juist benadrukken dat specifieke oplossingen uitgaan van het lokale systeem en aan de hand daarvan verder te optimaliseren.”

Die boodschap wordt onder meer verduidelijkt aan de hand van interviews die heel praktisch zijn, maar soms ook een filosofisch tintje hebben. Zo is te lezen wat herstelde mangroves voor voordelen hebben voor vissers in Indonesië en vertelt Saleemul Huq, directeur van het International Centre of Climate Change and Adaption (ICCCA) over Nature-based Solutions in Bangladesh. Erik van Eekelen: “Het boek is vooral een aansporing om zelf de handschoen op te pakken. We hopen hiermee te laten zien wat er aan Building with Nature mogelijkheden zijn in verschillende landschappen én wat ervoor nodig is om Building with Nature in de praktijk te brengen. Zo helpen we de lezer op weg met kennis en inspirerende verhalen van mensen die wereldwijd werken met Nature-based Solutions.”