KIMA nieuwsbrief 3 uitgebracht

In dit nummer: Meetpaal werpt nieuw licht op slibhuishouding Markermeer, Marker Wadden als bestuurskundige casus en Vrijwilligers onmisbaar bij onderzoek.

IMA nieuwsbrief 3
Vrijwilligers vogeltelling (foto gemaakt door Debby Dodeman)