Kleirijperij als voorbeeld in artikel NOS

In onderstaand artikel van de NOS wordt de Kleirijperij als voorbeeld genoemd van maatregelen om de waterkwaliteit in de Eems-Dollard te verbeteren.