Marker Wadden: productief landschap door bouwen met slib

Het woord bagger heeft de negatieve connotatie van ‘afval’, maar de Marker Wadden laat zien dat de natuurlijke én economische waarde van bagger wordt onderschat. Bagger, slib of modder is een nuttige grond- en bouwstof. Het kan worden ingezet voor bodemverbetering, dijkverhoging, natuurontwikkeling of landaanwinning. Daarom staan vandaag tijdens de Innovatie Expo in Amsterdam de spotlights op de Marker Wadden; het is een uniek ecosysteem dat de biodiversiteit een impuls geeft, de waterkwaliteit verbetert, ruimte biedt aan recreatie en wetenschappelijk onderzoek.