Partners in the Picture: Boskalis en Wetlands International onderzoeken het potentieel van ‘blue carbon’

EcoShape partners Boskalis en Wetlands International gaan intensiever samenwerken aan het uitbreiden en herstellen van wetland habitats aan kusten. Deze gebieden ondersteunen niet alleen de kustbescherming en visserij, maar slaan ook een van de grootste hoeveelheden aan carbon ter wereld op.