CO2 Board

Het CO2 Board werkt aan schonere waterbouwprojecten.

Sinds eind 2016 is het CO2 Board een cluster binnen het EcoShape Framework programma. Het doel van dit cluster is om via Building with Nature ontwerpmethoden een 20% lagere CO2 voetafdruk van waterbouwprojecten te realiseren ten opzichte van traditionele ontwerpmethoden.

CO2 Board 2
Example

Tools

De partners in het cluster werken aan tools om te kunnen beoordelen in welke mate Building with Nature oplossingen bijdragen aan het reduceren van de CO2 voetafdruk van projecten. Bij de aanleg van waterbouwwerken komt vrijwel altijd CO2 vrij door inzet van -overigens steeds schoner- materieel. Building with Nature projecten hebben een grotere capaciteit om CO2 vast te leggen dan traditionele waterbouwprojecten omdat BwN projecten vegetatieontwikkeling stimuleren in de vorm van bijvoorbeeld kwelders, riet of mangroves.

Een van de activiteiten is het ontwikkelen van een rekentool waarmee bedrijven de CO2-voetafdruk van hun werk kunnen bepalen. De uitdaging is hier om uit de projecten de juiste meetgegevens te verzamelen die input zijn voor de rekentool. EcoShape monitort de voortgang van alle projecten en denkt mee met de projectleiders over de inpassing van metingen in de projecten.

Voor de ontwikkeling van deze tools zijn organisaties met verschillende expertises samengebracht, waaronder Boskalis, Van Oord, Wetlands International, Stichting De Noordzee, Arcadis, Witteveen+Bos, Deltares en Rijkswaterstaat.

Gijs Hendriks (Boskalis) en Floris van Nouhuys (Van Oord) zijn de trekkers van dit cluster.

Contact

CO2 Board 5
Gijs Hendriks
Project manager
CO2 Board 4
Floris van Nouhuys
Project manager