Mangroveherstel Indonesië

Kusterosie en overstromingen

In Noord-Java leven 30 miljoen mensen met de dreiging van overstromingen door ernstige kusterosie. 3000 dorpen liggen in dit overstromingsgevoelige gebied. De situatie is grotendeels het gevolg van het kappen van mangrovebossen voor aquacultuur, infrastructuur en grondwaterwinning. Op sommige plaatsen is al meer dan 3 km van de kustlijn geërodeerd, waardoor zelfs hele dorpen zijn verdwenen. Omdat het inkomen van veel inwoners afhankelijk is van de mangroves kunnen veel mensen niet meer in hun levensonderhoud voorzien. De sectoren landbouw en aquacultuur, de belangrijkste economische motoren in Indonesië, lijden grote verliezen.

30 miljoen mensen leven met de dreiging van overstromingen

Het project ‘Building with Nature Indonesië’ heeft als doel de mangrovekust weer te herstellen. Daarmee vergroten we de kustveiligheid voor 70.000 mensen en zorgen we ervoor dat de lokale economie zich kan herstellen.

Grootschalige pilot in Demak, Midden-Java

Bij de kustlijn van Demak voeren we een vijf jaar durende pilot uit, omdat hier het effect van de zeespiegelstijging het grootst is. Langs deze kust bouwen we halfdoorlatende houten dammen waarachter sediment wordt ingevangen. In dit ingevangen slib kunnen mangrovezaden ontkiemen en uitgroeien tot mangrovebomen. De herstelde mangrovebossen zorgen voor bescherming van het achterland tegen overstromingen en voorkomen erosie van de kustlijn.

Duurzame aquacultuur

Door de invoering van een model voor een duurzaam landgebruik willen we de onderliggende oorzaken van de erosie aanpakken. Een van de belangrijkste maatregelen is het stimuleren van duurzame aquacultuur. De omgang met deze aquacultuur wordt vastgelegd in lokale regelgeving en bijbehorende financiering.

Kennisontwikkeling en opschaling

De partners in het project streven naar uitbreiding en opschaling van de aanpak op meer plekken in Indonesië en daarbuiten door kennisuitwisseling, scholing en door het inbedden van de aanpak in beleid.

De Building with Nature aanpak

De Building with Nature aanpak benut de natuur voor bescherming van de kust en stimuleert tegelijk ook de ontwikkeling van natuur, zoals mangroves en wetlands. In plaats van traditionele, harde maatregelen die vaak de natuur verstoren, werken we samen met de natuur om kustverdediging en natuurontwikkeling te realiseren. Deze maatregelen zijn vaak kosteneffectiever en beter voor de lokale economie door bijvoorbeeld verbeterde mogelijkheden voor visserij.

Contact

Mangroveherstel Indonesië 6
Femke Tonneijck
Project Manager
[email protected]