Getijdenpark Rotterdam

Door meer groen en natuur op, in en direct aan een getijdenrivier ontstaat een aantrekkelijk nieuw landschap dat bijdraagt aan waterveiligheid: het getijdenpark.

Kansen voor natuur en recreatie

Meer groen en natuur op, in en direct langs de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg versterkt de recreatieve mogelijkheden in de regio en de ecologische kwaliteit van de rivier. Zalm en steur zwemmen, dankzij nieuwe rustplekken en schoner water, van en naar zee.

Hoogwaterveiligheid

Een langzaam oplopende, begroeide rivieroever zorgt voor golfbreking bij hoger water waardoor een getijdenpark ook bijdraagt aan een toekomstbestendige Rotterdamse regio. Daarom is het programma opgenomen in het Deltaprogramma Rijnmond – Drechtsteden, onderdeel van het nationale Deltaprogramma.

Onderzoek

We onderzoeken welke ontwerpprincipes er toepasbaar zijn in het Rotterdamse havengebied om getijdennatuur te realiseren. In dit project is kennis opgedaan over de interactie tussen abiotische en biotische processen en hoe dit in beleid en wetgeving kan worden geïntegreerd.

Producten

De lessons learned zijn vastgelegd in factsheets. Bekijk ook onderstaande online presentatie over Building with Nature in de stad.