Wervenpark Dordrecht

Het Wervenpark in Dordrecht transformeert tot een natuurzone vergelijkbaar met de natuur in de Biesbosch. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor groen en recreatie. De vegetatie zorgt voor golfbreking bij hoogwater, wat de kans op wateroverlast verkleint

Nieuw leefgebied

Aan de oever van de rivier, op de plek waar het Wervenpark komt, liggen nu nog grote betonplaten waardoor de natuur zich niet kan ontwikkelen. De gemeente Dordrecht haalt daarom de betonplaten weg. Riet, biezen en wilgen krijgen zo de kans te groeien aan de rivieroever. Deze vegetatie vormt nieuw leefgebied voor vogels, vissen, amfibieƫn en insecten. In het water is een deel van een bestaande betonnen constructie behouden. Deze beschermen namelijk samen met het riet, de biezen en de wilgen de oever tegen golfslag, waardoor de oever minder afkalft.

Wervenpark Dordrecht 2

Stapsteen naar de Biesbosch

In het park ontstaat een getijdengebied dat een natuurlijke ‘stapsteen’ wordt naar het Nationaal Park de Biesbosch. Je kunt er als het ware de werking van eb en vloed ‘meebeleven’. In het park komen wandel- en speelvoorzieningen. Daarnaast wordt een voormalige bouwhelling geschikt gemaakt voor de Grootoorvleermuis, insecten zoals bijen en vlinders en ook kleine zoogdieren zoals marterachtigen en egels. Hiermee wordt de natuurdiversiteit in het gebied bevorderd. Mogelijk worden de kademuren in het gebied bovendien nog geschikt maken voor ijsvogels en oeverzwaluwen en muurplanten.

Wervenpark Dordrecht 3

Contact

Wervenpark Dordrecht 5
Jody van der Vegte
Project Manager