Proefdijk van gedroogd slib

Hoe verwerken we klei van gedroogd slib uit de Eems-Dollard tot een echte zeedijk?

Onder ideale omstandigheden is de afgelopen weken door waterschap Hunze en Aa’s en EcoShape een 40 meter lange proefdijk aangelegd voor de zeedijk bij de Dollard. Deze proefdijk is gebouwd met klei afkomstig uit de kleirijperijen, waarin slib uit het zeehavenkanaal van Delfzijl en polder Breebaart is gebruikt. Dit materiaal, klei gerijpt uit zout baggerslib, is nog niet eerder toegepast bij dijkversterking.

Proefdijk van gedroogd slib. Foto: Waterschap Hunze en Aa’s

Lokaal beschikbaar materiaal toepassen

Onderzoeker Wouter van der Star van EcoShape licht toe: ‘Met de proeven willen we wetenschappelijk aantonen dat met het lokaal beschikbare materiaal een veilige dijk kan worden gemaakt.’ Erik Jolink van waterschap Hunze en Aa’s vult aan: ‘We laten zien dat we met materiaal dat we lokaal aantreffen of winnen en dat (net) niet aan de formele klei-eisen voldoet, toch dijken kunnen bouwen. We passen het ontwerp aan, aan de eigenschappen van de lokale klei, om ook met dit materiaal een veilige dijk te kunnen bouwen’. Dit levert natuurwinst op, omdat het slib niet meer in het estuarium van de Eems-Dollard zweeft en omdat we korte transportafstanden hebben.

Building with Nature

We bouwen met gedroogd slib uit de Eems-Dollard. Het slib is afkomstig van twee locaties: het zeehavenkanaal van Delfzijl en de natuurpolder Breebaart. Door grootschalig slib te gebruiken uit de Eems-Dollard wordt het water daar minder troebel. Zo verbetert de ecologische kwaliteit van het estuarium.

Samenwerking

In de projecten Kleirijperij en Brede Groene Dijk werken we samen met:
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
Waddenfonds
Provincie Groningen
Groninger Landschap
Groningen Seaports
Rijkswaterstaat en uiteraard de kweldereigenaren.