Project Lumbricus benut kracht van de natuur

De hoge zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland zijn gevoelig voor klimaatverandering. Extreme neerslag en extreme droogte wisselen elkaar af en kunnen leiden tot schade aan natuur en landbouw. Tenzij juist de kracht van de natuur goed wordt benut.

Hoge zandgronden moeten het hebben van neerslag. Als er te veel valt, wordt dat snel afgevoerd om wateroverlast te voorkomen. In droge periodes ontstaat vervolgens een tekort aan water – met alle gevolgen van dien. Bij een tekort aan water treedt droogteschade aan de gewassen op. Bij wateroverlast is de kans groot dat er extra uit- en afspoeling van voedingsstoffen plaatsvindt, met als gevolg eutrofiëring en een toename van algengroei. “Om die situatie te doorbreken, moet de waterhuishouding van de droge zandgronden worden verbeterd”. zegt Peter van den Akker. Hij werkt bij het waterschap Vechtstromen en is programmacoördinator van Lumbricus.

“Een gezonde bodem houdt water beter vast. We streven ernaar om de bodem te verbeteren door zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke processen. Daarvoor is niet alleen meer onderzoek nodig, maar ook een intensieve samenwerking tussen een groot aantal partijen”. In het project Lumbricus onderzoekt een aantal partijen hiervoor samen de mogelijkheden.