Trilaterale Wadden Seaport conference op 17 mei in Harlingen

De Waddenzeehavens van Denemarken, Duitsland en Nederland nodigen u uit om de trilaterale Wadden Seaport conference bij te wonen op 17 mei in Harlingen.

EcoShape heeft een centrale rol tijdens deze conferentie met een workshop, terugkijkend op 5 jaar Building with Nature in het Waddenzeehaven programma.

Inhoudelijk wordt de conferentie op politiek niveau gebracht. De organiserende havens zullen een intentieverklaring tekenen, die wordt ingediend bij de 13e Trilateral Governmental Declaration on the Protection of the Wadden Sea (18 mei 2018, Leeuwarden).

Als u tijdens de conferentie wilt bijdragen door het presenteren van een ‘best practice’ met betrekking tot de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid in de Duitse, Deense en Nederlandse Waddenzeehavens, stuur uw suggestie dan naar:
[email protected]