Tweede Kleirijperij opent dit voorjaar bij Polder Breebaart

Op 31 januari start het herinrichten van Polder Breebaart, een brakwatergetijdengebied van Het Groninger Landschap. Onderdeel is het verwijderen van overtollig slib uit het gebied waardoor de natuur zich kan herstellen. Kennisconsortium EcoShape onderzoekt of dit overtollige slib herbruikbaar is als dijkenklei, door het slib te laten rijpen in een tweede locatie van de Kleirijperij, op de kwelder ten zuiden van Polder Breebaart. Dit voorjaar wordt het slib in deze Kleirijperij gepompt. EcoShape werkt in dit project samen met onder andere Waterschap Hunze en Aa’s, Groninger Landschap en programma Eems Dollard 2050.

Tweede Kleirijperij bij Polder Breebaart
Kleirijperij op de kwelder ten zuiden van polder Breebaart (foto Het Groninger Landschap)

In de Eems-Dollard gaan de natuurwaarden achteruit door de verhoogde slibconcentratie in het water. Dit werkt door in Polder Breebaart. Het gebied slibt sterk op en dit bedreigt onder andere de vismigratie, het broedsucces en de kwelderdiversiteit. Het verwijderen van slib draagt bij aan natuurherstel in het gebied.

Het slib dat tijdens het project wordt onttrokken, gaat naar een Kleirijperij op de kwelder, een aantal kilometer ten zuiden van de Polder Breebaart. Deze tweede locatie van de Kleirijperij (de eerste locatie opende in april 2018 bij Delfzijl) bestaat uit tien verschillende proefvakken. In elk vak testen onderzoekers een andere manier om slib te rijpen. Het verschil tussen beide Kleirijperijen is de herkomst van het slib: Bij Delfzijl rijpt slib uit het Zeehavenkanaal en in de Breebaart-locatie rijpt slib afkomstig uit de polder Breebaart. Als het slib na drie jaar rijpen geschikt is als dijkenklei, dan versterkt het Waterschap Hunze en Aa’s hiermee de Brede Groene dijk.

Tweede Kleirijperij bij Polder Breebaart 2
Locatie Polder Breebaart en Kleirijperij