Voorbereidingen Kleirijperij gestart

Voorbereidingen Kleirijperij gestart 1
Voorbereidingen Kleirijperij gestart
Op 6 februari zijn de eerste geulen gegraven om het terrein voor de locatie Delfzijl te ontwateren.