Wetenschappelijke publicatie Slibmotor in Ecological Engineering