Partner in the Picture: Van Oord S.E.A. Programme

S.E.A. is het game-changing programma Sustainable Earth Actions van Van Oord. Het doel is duurzaamheidsissues te laten zien die het meest relevant zijn voor Van Oord en stakeholders en waarin het bedrijf de grootste impact heeft.

Samen met Ecoshape-partners voerde Van Oord tal van projecten uit volgens de Building with Nature-principes. Dit resulteerde in een brede portfolio met veel projecten die hebben bijgedragen aan duurzame ontwerpconcepten voor kust-, delta- en riviergebieden, nu zichtbaar op het online platform ‘S.E.A.’