Bijdrage EcoShape aan manifest ‘Groen verdient de ruimte’