Building with Nature initiatief in Brazilië ‘on hold’

In de EcoShape nieuwsbrief van januari dit jaar berichtten wij over het verkennen van mogelijkheden voor Building with Nature initiatieven in Brazilië. Dit initiatief is begonnen op 1 augustus 2018. De 8.000 kilometerlange kustlijn en de Amazone rivier bieden immers kansen voor Building with Nature toepassingen om issues als bijvoorbeeld kusterosie en duurzame havenontwikkeling te tackelen.

Na bijna een jaar kansen te hebben verkend en de complexe lokale marktomstandigheden en governance aspecten te hebben overwogen, is besloten om het Building with Nature initiatief in Brazilië ‘on hold’ te zetten. Wel zijn er diverse kansen en stakeholders geïdentificeerd, bij bijvoorbeeld de Braziliaanse overheid en universiteiten.