Congres Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden op 18 april

Op 18 april organiseert het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) een congres in Delft. Binnen KIMA onderzoeken Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Deltares en EcoShape hoe het ecosysteem van de Marker Wadden zich ontwikkelt.

KIMA heeft als doel kennis te genereren en te presenteren over bouwen met slib, zandige keringen, ecologie en governance.

In een gevarieerd programma met presentaties, discussies en workshops komen de drie bovengenoemde onderwerpen aan bod. Heeft u zelf een idee voor een onderzoek op de Marker Wadden? Deze dag is uw kans om uw plannen te bespreken.