EcoShape ontwikkelt toolkit voor vergroening steden

EcoShape sloot vorig jaar met een aantal partners de CityDeal, om samen te werken aan klimaatbestendige steden. EcoShape en de gemeente Dordrecht coördineren het onderdeel ‘Building with Nature’. In Zwolle, Dordrecht en Eindhoven onderzoeken we hoe vergroening de effecten van klimaatverandering zoals hevige regen, droogte en hitte tegengaat en hoe dit bijdraagt aan een aantrekkelijke stad.

Aniel Balla, projectleider vanuit EcoShape en Witteveen+Bos, vertelt: ‘In Dordrecht hebben we het afgelopen half jaar een Hogeschool student begeleid bij zijn scriptie over het Weizigt- en Wielwijkpark. Deze parken in Dordrecht hebben regelmatig te kampen met wateroverlast, waardoor je er niet doorheen kunt en wat negatieve effecten heeft op de beplanting.’

Uit het onderzoek kwam een aantal bruikbare oplossingen. Aniel: ‘Langs het Weizigtpark ligt een watergang. Door deze watergang te verbreden met een moerasoever, ontstaat meer ruimte voor opvang van het water. Een tweede mogelijkheid is greppeltjes graven in het park, waar het water kan infiltreren.‘

Bijzonder aan het project is dat het team niet kijkt naar een geïsoleerde locatie in de stad, maar dat ze de locatie beschouwt als onderdeel van de totale groene structuur in de stad. ‘Voor het Weizigtpark zien we bijvoorbeeld mogelijkheden om het park te verbinden met de groenstrook langs het spoor die weer in verbinding staat met het groen in de rest van de stad’ vertelt Aniel.

Het uiteindelijke doel van de CityDeal is om twee toolboxen te ontwikkelen. De eerste is een starterkit die helpt bepalen of een locatie geschikt is voor groene inrichting. Met deze toolkit kun je een locatie beoordelen op de mogelijkheden voor ecosysteemdiensten.

De tweede toolkit is voor specialisten bij gemeenten, waarmee zij snel kunnen zien op welke sociale en fysieke omgevingscondities ze moeten letten voor het ontwerp van een groene oplossing. Deze toolkit biedt straks een set aan mogelijkheden gegeven de lokale omstandigheden.

Aniel: ‘Het meest interessante aan dit project is dat verschillende specialisten parallel werken in plaats van volgtijdelijk. De beheerder zit tegelijk met waterspecialisten, natuurkenners en hoveniers aan de tafel om maatregelen te bedenken. Dat leidt tot betere oplossingen’.

Het project is gestart in 2016 en loopt tot en met 2019.