Nieuwe Guideline voor kwelders beschikbaar

Met deze Guideline kunnen ontwerpers en planners bepalen of een bepaalde locatie geschikt is voor kweldervorming. Hiervoor is onder de tab ‘How to Use’ overzicht van randvoorwaarden en een stroomdiagram beschikbaar. Dit Building Block is met name van toepassing voor de initiatiefase van een project en is gericht op de fysieke condities van een locatie.