EcoShape verhuist naar nieuwe locatie in Dordrecht

https://www.ecoshape.org/uploads/sites/3/2017/11/ecoshape-verhuist-naar-nieuwe-locatie-in-dordrecht-3.jpg

EcoShape is vanaf 16 november 2017 gevestigd aan de Spuiboulevard 210 in Dordrecht. De nieuwe locatie biedt meer mogelijkheden voor ontmoeting en samenwerken. EcoShape deelt de nieuwe locatie met de gemeente Dordrecht, die vanuit het pand werkt aan het Living Lab voor Ruimtelijke Adaptatie.

EcoShape, een samenwerking van toonaangevende organisaties in de waterbouw, is opgericht door Boskalis en Van Oord. Sinds 2008 ontwikkelt EcoShape vanuit Dordrecht kennis over Bouwen met de Natuur: Hoe kun je samenwerken met de natuur om uitdagingen op het gebied van zeespiegelstijging en klimaatverandering aan te pakken?

“Onze ambitie is een innovatieruimte te creëren waarin we open staan voor verschillende bezoekers, zoals studenten, bedrijven, kennisinstellingen en overheden” vertelt Henk Nieboer, directeur van EcoShape. “Het gaat niet alleen om fysieke werkplekken, maar vooral ook om een plek waarin ontmoeting centraal staat en partners kunnen samenwerken aan uitdagingen op het gebied van waterbouw, waterveiligheid en klimaatadaptatie.”

Samenwerken aan uitdagingen klimaatadaptatie

Henk Nieboer, directeur EcoShape

Ook Ellen Kelder, programmamanager Water van de gemeente Dordrecht, kijkt uit naar de samenwerking op de nieuwe locatie: “Net als voor vele steden in Europa ligt de grootste uitdaging voor Dordrecht in het omgaan met extreme weersomstandigheden. Hierin is Dordrecht zelfs leading partner binnen het Europese project BEGIN (Blue Green Infrastructures through Social Innovation). Social Innovation betekent dat we de stad willen betrekken bij het vinden van innovatieve oplossingen. Dan is het een mooie eerste stap om met het betrekken van dit pand écht zichtbaar te zijn in de stad.”

EcoShape en de gemeente Dordrecht zien tegelijk kansen voor samenwerking met het Global Centre of Excellence on Climate Adaption (GCEA), dat zich onder andere in Rotterdam vestigt. Belangrijkste doel van dit centrum is ervoor te zorgen dat landen en organisaties zich beter kunnen wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. EcoShape ondersteunde de gezamenlijke bieding van Rotterdam en Groningen voor huisvesting van dit centrum, door samen met andere organisaties de in de regio aanwezige expertise in het voorstel te benadrukken.

EcoShape Building with Nature
Spuiboulevard 210
3311 GR Dordrecht
Telefoon en emailadressen blijven gelijk

EcoShape is een consortium van waterbouwbedrijven, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, NGO’s en overheden, dat kennis ontwikkelt over Bouwen met de Natuur in de waterbouw: een nieuwe manier van ontwerpen die de natuur benut, waardoor tegelijk kansen ontstaan voor natuur, economie en maatschappij.