Kleirijperij in Land+Water

Van slib tot klei in Kleirijperij

Langs de Eems-Dollard komt een Pilot Kleirijperij om te onderzoeken hoe slib kan worden omgezet in klei. De pilot is een samenwerking van kennisconsortium EcoShape, Rijkswaterstaat, de provincie Groningen, Groningen Seaports, Waterschap Hunze en Aau2019s en Het Groninger Landschap. EcoShape is verantwoordelijk voor de uitvoering. Het project wordt mede gefinancierd door het Waddenfonds.